MESAFELİ BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1.  SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

  Bir tarafta “EVLİYA ÇELEBİ MAH. SADİ KONURALP CAD. IKSV VAKFI NO: 5 İÇ KAPI NO: 2 BEYOĞLU/ İSTANBUL” adresinde bulunan Köprü Atölye (bundan sonra kopruatolye.com olarak anılacaktır.) diğer tarafta kopruatolye.com internet sitesinden bilet satın alan Tüketici (“Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2.   SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İş bu sözleşmenin konusu Müşteriye, kopruatolye.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, etkinlik bileti alınmasına ilişkin olarak bilet satılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.   KULLANIM KOŞULLARI

  Müşteri, kopruatolye.com adlı internet sitesinde yer alan “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik” başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

4.   SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR 

 • Müşteri, etkinlik biletinin internet sitesi üzerinden fiyatını görebilecektir.
 • Etkinlik biletleri, kopruatolye.com üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.
 • Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dâhil İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette kopruatolye.com’ un değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette yapılacak değişiklikleri Müşteri kabul ve beyan eder.
 • kopruatolye.com tarafından işlem gören her bilet için, kopruatolye.com tarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. Kullanıcı kopruatolye.com’ dan bilet satın almakla, bu bedelleri ödemeyi kabul etmiş sayılır.
 • Gününde ve saatinde kullanılmayan etkinlik biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.
 • Müşteri, kopruatolye.com ’un belirlediği maximum bilet sayısından fazla bilet satın kopruatolye.com bu uygulama ile olası kötü niyetli bilet satışlarını önlemektedir. Müşteri, satın almış olduğu biletleri karaborsa yolu ile kanuna aykırı olarak satamaz.
 • kopruatolye.com ile birlikte kopruatolye.com’ un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak kopruatolye.com’ da ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. kopruatolye.com ile birlikte kopruatolye.com’ un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Müşterinin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.
 • Alınan etkinlik biletlerine ilişkin olarak kontrol etme, dekont muhafaza etme yükümlülüğü Müşteriye Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.
 • kopruatolye.com üzerinden etkinlik bileti alarak;
 • Satın alınmış her etkinlik bileti için seçmiş olduğunuz koltuğu kabul etmiş
 • kopruatolye.com’ un uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması halinde etkinlik bileti satmayı reddetme, etkinlik biletleri satışını feshetme ya da ders saatlerini ve salonları değiştirme/iptal etme hakkının saklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.
  • kopruatolye.com üzerinden satın alınmış olan etkinlik biletlerinin, iade, iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda etkinlik seansından 5 gün önceye kadar kopruatolye.com adresinden veya belirtilen usullerde yapılabilir.

 

5.   CAYMA HAKKI

  Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla etkinlik seansının başlamasına 5 günden fazla zaman kalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde kopruatolye.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya kopruatolye.com’ un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

6.   DİĞER HÜKÜMLER

 • Bilet satışına ilişkin bilgiler kopruatolye.com tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.
 • kopruatolye.com sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.
 • Müşteri, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt

 

7.   İHTİLAF HALLİ

  İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşteri’nin hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

8.   YÜRÜRLÜLÜK

  İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Müşteri, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir. Müşteri, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. SATICIYA AİT BİLGİLER

 

ÜNVAN:

ATÖLYE KÖPRÜ PRODÜKSİYON YAPIM ORGANİZASYON EĞİTİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

VERGİ NUMARASI: BEYOĞLU VD | 1031304954
E-POSTA:info@kopruatolye.com

 

ADRES:

EVLİYA ÇELEBİ MAH. SADİ KONURALP CAD. IKSV VAKFI NO: 5 İÇ KAPI NO: 2 BEYOĞLU/ İSTANBUL

2 .SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN NİTELİKLERİ

  Biletin internet sitesi üzerinden satın alınması esnasında fiyatı sitede görülecektir. Bu bedele tüm harç ve vergiler  dâhildir. Etkinlik biletleri, kopruatolye.com üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır. Gününde ve saatinde kullanılmayan etkinlik biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

3.   CAYMA HAKKI

  Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili etkinlik seansının başlamamış olması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde kopruatolye.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya kopruatolye.com’ un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

4.   YETKİLİ MAHKEME

Müşteri, iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapacaktır. İş bu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Müşteri, ön bilgilendirme formunda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.